Árvamisszió konferencia Szatmárnémetiben

2017.05.14

2017. május 14-én, immár harmadik találkozóját szervezte meg az Árvamisszió Alapítvány. Ezúttal szakmai konferenciára került sor Szatmárnémetiben. Szűcs Sándor, lelkipásztor. és Sípos Tímea, szervező, segítségével a helyi baptista gyülekezet adott teret a rendezvénynek, a vasárnap délelőtti istentisztelet keretében. Felekezetközi alkalom volt, amelyen szép számmal vettek részt vagy képviseltették magukat a különböző megyékből meghívottak.

Az imaalkalom után dr. Kovács József, az alapítvány alelnöke, az Ézsaiás 49:15-16. üzenetével bátorított: "Hát elfeledkezhet-e az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha ő el is feledkezne, én nem feledkezem el rólad! Íme, a tenyerembe véstelek téged, szüntelen előttem vannak kőfalaid."
A továbbiakban Gere János és Berei Sz. Lenke ismertették az alapítvány munkáját. Kőszegi Dániel, az alapítvány alapítója, köszöntötte az egybegyűlteket, majd megtapasztalások hangoztak el nevelő és örökbefogadó szülők részéről. Előadónk dr. Pécsi Rita keresztény neveléskutató az érzelmi intelligencia témakörében tartott igen érdekfeszítő, aktuális előadást a családoknak.

Közös ebéddel zárult a délelőtt, majd Budai Evódia vezetésével szűkebb körben fórumbeszélgetésre került sor. Ezen a szülőket és alapítványunk vezetőit szólaltattuk meg az Árvamisszió munkájáról, illetve a munka kihívásairól, áldásairól.
Az alkalmat Veress Efraim, az alapítvány elnöke, zárta igei bátorítással.

A következő Árvamisszió konferenciára ősszel kerül sor Székelyföldön, ha a Jóisten is úgy akarja és élünk. A szatmárnémetiben tartott konferencia ITT nézhető meg, fényképek pedig megtekinthetőek itt.

Köszönjük mindenkinek a részvételt, kiemelten pedig a szatmári gyülekezet példás, vendégfogadó szeretetét. Mindenért Istené a dicséret és a hála!