A munka folytatódik 2017-ben

2017.01.01

„Tanuljatok jót tenni...” – olvasható az igei buzdítás a honlapunk fejlécében. Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy Jézus Krisztus tanítását gyakorlatba ültessük. A kicsinyeket befogadni és velük jót tenni igen hasznos istentisztelet - saját tapasztalataink alapján is mondhatjuk. Istennek legyen hála azért, hogy eddig már több mint 20 csecsemőt és gyermeket sikerült keresztyén nevelőszülőknél elhelyezni az elmúlt másfél évben. Hálásak vagyunk azokért is, akik imádságban, bátorító szavakkal, önkéntes munkával, adójuk 1 százalékával, vagy egyéb adományokkal támogatták az árva és elhagyott gyermekek családba való integrálását! A 2017-es esztendő újra nagy kihívást jelent nekünk, mert Bihar megyén túl Erdély más magyarlakta megyéiben is elindítjuk ezt a missziós munkát! Imádkozzunk azért, hogy Isten nyissa meg kellő időben a humán és anyagi erőforrásokat erre a kivételesen szép és áldásos munkára!

Védelmet és oltalmat kérve az árváknak,
Veress Efraim
Keresztyén Árvamisszió Alapítvány